Grön kulur Högsbo

Hönsgruppen

Höns i stan

Kontakta oss:

E-post: honsgruppen@gmail.com

Skulle du vilja ha egna höns?
Nej!0%
Ja, men det går inte där jag bor.0%
Ja, men det har inte blivit av.0%
Ja, men det verkar svårt.0%
Jag har redan höns.0%

Vi är en grupp i föreningen Grön kultur Högsbo som valt att, genom att skaffa höns, belysa de möjligheter och fördelar som finns med djurhållning i staden. Vi har byggt ett hönshus åt föreningen som en liten flock med Orusthönor besitter. Hönshuset är föreningens och hönorna är hönsgruppens. Hönorna värper ägg till hönsgruppen och producerar gödsel till odlingarna. Förutom att vara en del av kretsloppet och ”produktionskedjan” är hönsen också väldigt trevliga att ha på vårt odlingsområde. Blir vi många fler är vår ambition att expandera. Vi vill också att andra skall ta efter vårat exempel och att det ska finnas höns på varje gård och i varje park. Våra höns är genbankshöns vilket betyder att vi får föda upp genbankscertifierade djur. Lanthönsklubben organiserar genbank för höns och ankor i Sverige.

Nedan följer anledningarna till att vi i gruppen har höns.

· Höns som hobby, husdjur/tamdjur/bruksdjur

· Etisk ägg- och köttproduktion samt kycklinguppfödning

· Djurhållning i enlighet med föreningen Grön kultur Högsbos vision

· Att djuren jobbar för oss, t.ex. ger gödsel och ägg, i likhet med de grisar som tidigare vände, gödslade och ogräsbekämpade vårt odlingsområde

· Social faktor som sevärdhet, upplevelse och för pedagogiskt syfte, visa att man kan ha djur i staden

· Genbank

 

Detta är hönsgruppens tillfälliga informationssida. Här lägger vi upp information för de som vill börja ha höns i stan. Vi är en del av Grön kultur Högsbo och när föreningen hemsida är utbyggd kommer vi att vara en del av den. Vi utökar informationen kontinuerligt. Hittar du några felaktigheter så kontakta oss honsgruppen@gmail.com

Mer information om föreningen Grön kultur Högsbo hittar du på www.gronkulturhogsbo.se