Arternas ursprung

 

17 juli, 1929 uppfördes med anledning av Gustaf Ribbings 80 års dag en pjäs skriven och utförd av den närmaste släkten. Gustaf Ribbing var min mormors far. Uppförandet skedde i ”sommargården” Pettersberg nära Vaxholm. Några fotografier och manuset och ett inbjudningskort finns bevarat.

 

Inbjudningskortet lyder:

 

Pettersbergs teatersällskap har äran inbjuda Häradshövding Gustaf Ribbing att övervara festföreställningen med anledning av 80 årsdagen den 17 juli 1929 varvid kommer att uppföras Arternas ursprung ett Darwinistiskt mysteriespel i synkretistisk anda författat av Rikke-Ticke-Tavi (förmodligen min mormor och två av hennes systrar).

 

Titeln är: Arternas ursprung. Darwinistiskt mysteriespel i synkretistisk anda författat av Rikke-Ticke-Tavi utan Nobelpris, icke medlem av någon akademi. Djursholm 1929, Pettersberg.

 

Idén för skådespelat är ungefär att all djuren kom till Noaks ark, och levde där trångt och mörkt och i allmän anarki. När de kom ut igen visade det sig bildats en massa bastarder (Skvader och Pegasus t ex).

 

Omslaget ser ut så här:

 

 

Spelet har komponenterna prolog, akt 1, akt 2, epilog och sfärernas musik. I första akten är personerna Gubben Noak; Sem, Ham och Jafet (hans söner); Skvadern; Kalvkycklingen; Oxhjärpen och Pegasen. I andra akten: Faust; en skvader; hans farmor Solveig; Frälsningsgeneralen; Birger Persson och Prospero.

 

Det togs ett antal fotografier vid tillfället:

 

Det gamla paret är Gustaf och Lina Ribbing.

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Kvinnan i förgrunden är med all sannolikhet min mormor.