Lista över handlingar som är relaterade till Anna-Lisa Edin och Karl-Arvid Edin hos Dag Lindgren 20140116 kan komma att kompletteras.

Mycket låg hos Gustav Edin, och togs om hand av Dag vid hans död, det borde varit efter det jag scannade. Då fattar jag inte varför jag inte hittar Noak, gav jag det till nån? men en del kommer direkt, eller jag kanske scannade tidigare?

I svart plåtlåda, kursiv

·         Minnen från ungdomen i Uppsala 1901-1911 Anna-Lisa Edin. Detta har jag skrivit elektroniskt och lagt ut jan 2013.

·         Brev och yttranden efter Karl-Arvids död

·         Lina Ribbings (mammas) barndomsminnen

·         Lina Ribbings barndomsminnen nedskrivna av Anna-Lisa Edin (röd bok)

·         Lina Ribbings (mammas) minnen i andra skrifter, parentation på släktmötet

·         På begäran av slagfjäderns redaktör (landstorm) av Anna Lisa Edin

·         Från tiden 1907 (Frankrike)-1910-1936 av Anna-Lisa Edin

·         Till Karl-Arvid av Anna-Lisa Edin, i början av 2013 lades början och slutet ut på hemsidan. Det är några verser från 1910 och en anteckning från 1919

·         Svart bok Till vänner vid olika tillfällen och vid olika tider, bl a Ribbingska släktföreningen

I gammal stor mapp, understruket

·         Utdrag ur sagan om ungdomslandet författare Anna-Lisa uppförd vid guldbröllopet 1933-06-01 i rollerna Maj, Erik, Brita, Titti, Bessan, Öved, Birgitta, C-Fredrik, – Maria, Ulla M. Obs inte hela manuskriptet!

·         Bok Lennart Ribbing 100 år 1947-02-06 bok av Olof Ribbing

·         Brev från Öved

·         Dokumentation Karl-Arvid DL990620

·         Bok Esbjörn Blåpanna

Det finns också en väska med brevbuntar, som inte förtecknats än, men det verkar bara vara brev.

Det finns en skrift om Palestinautvandring av Anna-Lisa Edin och ett klipp om Skolg 1, som jag tänkte spara när jag hittar dem.

Böcker på bokhyllan

KA Edin De mindre bemedlades bostadsförhållanden i Göteborg 1911. 201s. Många tabeller och ganska torr beskrivande text. På uppdrag av kommunen 1910 och klart 2012 rimligt snabbt. Gav nog en ganska bra lägesbeskrivning.
Försökte få dottern Anna, som är socionom i Göteborg, att göra en jämförande studie över utvecklingen under hundra år men hon nappade inte.

KA Edin 1921 Rusdrycksförbudet i främmande länder. Betänkande. Med dedikation: ”Hofrättsrådet G Ribbing med sonlig tillgifvenhet från förf  Vem skulle formulerat en dedikation till sin svärfar så idag? Utredningsuppdraget gavs 19100704 så det tog sin tid. Utredningen är 357 sidor analyserande text av KAE och en bilaga på 222 sidor med mest citerade legala dokument. Framgår av ursäkterna att det tog lång tid bla pga av att KAE uppehållit statistikprofessuren i Uppsala sedan våren 1911.

KA Edin? 1927? Manus i folieformat som jag tror är skrivet av KAE.

S Ribbing doktorsavhandling fanns? Kan ha utrensats, Seveds barn borde ha den och andra är nog inte intresserade.

Släkt Åsele. Här lägger jag länken till släkthandlingar från Åsele varibland några är anfäder till KAE.