Dag (och Katarina) Lindgren - hemsida

Skriven (redigerad) av Dag Lindgren

Nyheter 2014: Sommaren 2014 har vi bott i samma hus halva livet!

 

Släkten:

Morssidan, översikt (under byggnad)

Dags mamma är Anna-Maria (Maj). Hennes föräldrar är Anna-Lisa och Karl-Arvid. Anna-Lisas föräldrar är Lina och Gustaf.
Syskonen Edin (Anna-Lisas och Karl-Arvids barn Gustaf, Alice och Maj)

Dags mormor och morfar några perspektiv

Wahlund and Dag´s maternal grandfather  __ relationer till genetik som sträcker sig över ett århundrade!

Dags mormors barndomsminnen (1890-1901), wordfil, som kan laddas hem

Dags mormors barndomsminnen (1901-1911), pdf-fil, som kan laddas hem

Ett släktskådespel uppfört 1929 med anledning av Gustaf Ribbings 80 årsdag

B-uppsats baserad bl a på Linas minnen___

Lista över handlingar jag har 2013 kopplade till Anna-Lisa och Karl-Arvid och morssidan

Släktsökningar i databaser

 

Farssidan, översikt att byggas ut

Dags pappa är Gunnar. Gunnars föräldrar är Johannes och Maria

Min farfar och fröplantagen Västerhus__ farfars släkt tycks härröra från närheten av en fröplantage jag tycker är viktig

Lista över handlingar jag har 2013 kopplade till Johannes och Maria och farssidan

Johannes släkt

Johannes barndomsminnen (memoarskrift)

Kanske något om …

 

Den egna familjen,

Dag har inga syskon. Katarina har fyra syskon, alla i Slovakien (Eva (död), Zuzana, Anna and Michal). Dag och Katarina har två barn: Jan och Anna.

Länkar:

·       Familjebilder (för närvarande få bilder)

·       Några data om familjen__

·       Sequoia-plantings in Turkey with the family and Nebi__ 

·       A major grandparent research concept supported by computer programs dedicated to grandkids Mira and Wilhelm__  farfäldrarnas inflytande visar sig viktigt!
Tillfällen när vi “professionellt” samarbetat med Jan och Anna

Minnesstenar för Dag professionellt mot slutet. Till jobbwebb (nyare) och till den här webben.

Början på Dags familj och närmaste släktingar utom vuxna barn och barnbarn

Vårt bostadsområde(samfällighet) kallas Grönstenen och har en hemsida  som knappast är aktiv längre__ Eftersom vi bor på Marmorv har jag försökt ha marmorbakgrund på denna sida men det är kanske närmast förvirrande?...

·       Vargunge och Visor för frågvisa. De frågvisa är våra barnbarn, Mira och Idun!

Dag Lindgren. Fröplantage invigning Fröplantage ”Dag Lindgren”; Dag Lindgrens Lektionssal och exkursioner i samband med denna

 

Essäer - betraktelser:

·       Wright brothers –__

·       Tsunami2004

 

Några webplatser Dag har sköter:

·       Dags ”professionella” hemsida om skogsgenetik och skogsträdsförädling  __

·       Varg huvud-webb  __

·       Varg andra-webb  __

·       Tjernobyl och radioaktivitet  __  Uppfattningarna om döda varierar med en faktor 20000, och IAEA ger upphov till låga skattningar

·       Downto2100 kommer det att bli bättre 2100? Troligen sämre!

·       Gjorde en ny variant på Downto2100 men den handlar mer om Naturvård http://downto.dagli.se/

 

Sista uppdatering:15-04-30